Destan Örnekleri

Destan Örnekleri
7 Ekim 2012 tarihinde eklendi, 661 kez okundu.

Destan Örnekleri
Destan nedir? En bilinen destan örnekleri. Destan hakkında genel bilgiler ve destanların konusu, anlattıkları ve nasıl ve kimlerce yazıldığı hakkında bilgiler…

Milletlerin hayatında önemli etkileri bulunan savaş, istila, göç gibi ya da sel, deprem, salgın hastalıklar gibi toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa, nesilden nesile aktarılırken, hayal unsurlarıyla süslenmiş uzun manzum hikayelerdir.

Bilinen en eski edebiyat türlerinden olan destan, tarihi öğeler de içermektedir. Destan türünde yazılan eserlerde yarı tanrısal nitelik taşıya kahramanlardan da söz edilmektedir. Ve destan genellikle bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmaktadır. Olaylar geniş bir coğrafya üzerinde gezerken, olaylara doğaüstü yaratıklar da katılmaktadır. Olayların kahramanları ve kişiler, yaşanan olaylar daha büyük ve zengindir. Öykü içerisinde öyküye yer verilirken, genel bir duyarlılık söz konusudur.

Destanlar genel olarak yapma ve doğal destanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Destanlar 3 safhadan oluşmaktadır. Destanın oluştuğu ilk safhada, halkın benliğinde iz bırakan olayları ve bu olayların yaratıcıları kahramanlar çekirdek kısmını oluşturmaktadır. İkinci safhasında olaylar ağızdan ağza aktarılmaktadır bu aşamaya yayılış aşaması denmektedir. Üçüncü safhası ise ağızdan ağza aktarılan olayların yazıya geçirildiği aşamadır. Bu aşamaya da derleme aşaması denmektedir.

Sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye açılan destanlar, doğal destanlar ve yapma destanlar olarak ikiye ayrılır demiştik. Doğal destanları İslamiyet öncesi ve İslamiyet döneminde yazılan destanlar ve sözlü destanlardır. Yapay olan destanlar ise yazılı destanlardır.

Anonim denen doğal destanlar sözlü destan türlerindedir ve ilkel dönemde yaşanmış olan olayları kendisine konu olarak almaktadır. Doğal destanlar İslamiyet öncesi ve İslami dönemde kaleme alınan destanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu dönem daha çok İslamiyet öncesini kapsamaktadır ve insanların evreni ve kendi yaradılışlarını sorguladıkları dönemi kapsamaktadır. Doğal olan destanlar, olağanüstü özellikler taşımaktadır. Milli dilde söylenen doğal destanlar milli nazım ölçüsüyle söylenmektedir. Oldukça uzun olan destanlar, konuları bakımından da savaş, yangın, deprem gibi felaketlere yer vermektedir. Yunanlarının İliada Odysseia destanı, Almanların Nibelungen destanı, Finlilerin Kalevala destanı, Hintlilerin Ramayana ve Mahabarata destanını doğal destanlara örnek olarak verebiliriz.

Bazı Destan Örnekleri
Diğer destan türü ise sözlü destanlardır. Sözlü destanlar yazarı belli olan, yakın zamanda yazılan ve olağanüstü durumlara az yer veren destan türlerindedir. Yazının henüz bulunmadığı bir zamanda, kuşaktan kuşağa, nesilden nesile sözlü olarak aktarıldıktan sonra yazıya geçirilen destanlardır. Sözlü destanlara verilen örnekler Dante’nin İlahi Komedya’sını söyleyebiliriz. Milton’un Kayıp Cennet adlı destanı da insanın cennetten kovuluşunu ve yaşadıklarını anlatmaktadır. Gılgamış destanı Mezopotamya’da ortaya çıkan en eski destandır. Akadlar ve Babiller aracılığı ile benimsenen, en eksiksiz biçiminin de Sümer toplumunda ortaya çıkan bir destandır.

Destan Örnekleri

Destan Örnekleri

Etiketler:

Destan Örnekleri Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. can kortürk diyor ki:

    kısa istedik

Sayfa başına git