Çapanzade Agah Efendi

Çapanzade Agah Efendi
29 Aralık 2013 tarihinde eklendi, 188 kez okundu.

Çapanzade Agah Efendi kimdir? Çapanzade Agah Efendi biyografisi ve hayatı. Wikipedi bilgileri ve eserleri hakkında her şey…

AGÂH EFENDİ. Çapanzade (1832 – 1885)

«Tercüman-ı Ahval» isimli ilk Türkçe hususi gazeteyi kurup yayınlayan, tanınmış fikir adamlarımızdandır. İstanbul’da doğmuştur. O zamanki Tıbbiye Mektebinin hazırlık kısmında yedi sene okuyup Fransızca öğrenmiş, fakat sonra tahsili bırakarak Babıali Tercüme Odasına girmiştir. Elçi Kâtibi sıfatı ile Paris’te ve muhtelif memuriyetlerle de memleket içinde ve dışında çalıştıktan sonra, 1860 da «Tercüman-ı Ahval» isimli gazetesini neşretmeye başlamıştır. Tercüman-ı Ahval, o zamanlar memlekette, devlet aracılığı ile çıkarılan «Tak-vim-i Vakayi» ve bir İngiliz’in çıkardığı «Ceride-i Havadis» ten sonra, üçüncü Türkçe gazete idi. İlk zamanlar gazetenin başmuharrirliğini Şinasi yapmıştır. Şinasi her ne kadar iki sene sonra buradan ayrılmışsa da, gazete 1866 ya kadar devam etmiştir.

Agâh Efendi, 1861 de Posta Nazırı olduğunda memleketimizde ilk defa olarak posta pulu kullanmak usulünü ihdas etmiştir. Bundan sonra vapurlar idaresini de üzerine almış ve daha sonra Divan-ı Muhasebat azalığına tayin edilmiştir. Agâh Efendi, «Yeni Osmanlılar» cemiyeti âzası olduğundan o sırada Avrupa’ya kaçan Ziya Paşanın arkadaşı olduğu bahanesiyle ve Âli Paşanın tesiriyle işten çıkarılınca, 1867 de o da Paris’e kaçmıştır. Paris’te, Mustafa Fazıl Paşanın etrafında toplanmış bulunan hürriyet severlere iltihak eden Agâh Efendi, 4 sene kadar, Fransa, İngiltere ve Belçika’da yaşadıktan sonra, Fuat ve Ali Paşaların ölmeleri üzerine 1871 de İstanbul’a döndü. Önce İzmit mutasarrıflığına ve sonra da Şûra-yı Devlet âzalığına tayin edildi. Fakat İkinci Abdülhamit, hürriyet taraftarlarını muhtelif bahanelerle öteye beriye sürmeye başlayınca, Agâh Efendi de önce Bursa’ya ve sonra da Ankara’ya sürüldü. Ankara’da altı sene sürgün olarak kaldıktan sonra, affedilip 1882 de Rodos Mutasarrıflığına gönderildi. Kısa bir müddet sonra, fikir ve mücadele arkadaşı Namık Kemal ile yerleri değiştirilip, Midilli’ye tayin olundu. Agâh Efendi 1883 de Atina elçisi oldu ve iki sene sonra orada öldü. Cenazesi İstanbul’a getirtilip, Sultan Mahmut türbesinin bahçesine gömüldü.

Çapanzade Agah Efendi

Çapanzade Agah Efendi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git