Anasayfa » Güncel Haberler

Asgari Ücret 2011 DE Ne Kadar, Oldu

2 Mayıs 2011 Bu Haber 1.510 kez okundu Yorum Yok

Asgari Ücret 2011 | 2011 Asgari Ücret | Asgari Ücret 2011 Net Ne Kadar

Asgari ücret 2011 in brüt tutarı 796,50 TL olarak, asgari ücret 2011 in net tutarı 629,96 lira olarak açıklandı. Çalışanları ilgilendiren asgari ücret 2011 un net hesabı ve işverene maliyeti aşağıda hesaplanmıştır. 01.012011 tarihinden itibaren 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret 796,50 lira, net asgari ücret 629,96 liradır. Asgari ücret; 2011 yılının ikinci yarısında 16 yaşından büyükler için brüt 837 lira, net 655,57 lira olarak belirlenmiştir. Dörtüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uygulanacak ücreti oy çokluğuyla kararlaştırdı. Tarih: 30.12.2010
01.01.2011 – 30.06.2011 tarihleri arasında (AYLIK ASGARİ ÜCRET);
2011 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için): 796,50 TL
2011 Asgari Ücret Net, Neti (16 yaşından büyükler için): 629,96 TL

2011 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için): 679,50 TL

01.01.2011 – 30.06.2011 tarihleri arasında (GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET);
2011 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için): 26,55 TL
2011 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için): 22,65 TL

Asgari Ücret 2010 yılı Tablosu:

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)

16 Yaşından
Büyükler
Brüt Ücret
796,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı
111,51 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
7,97 TL
Gelir Vergisi Matrahı
677,02 TL
Gelir Vergisi
101,55 TL
Damga Vergisi
5,26 TL
Kesintiler Toplamı
226,29 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
59,74 TL
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)
629,95 TL

2011 Yılı Asgari Geçim İndirimi Miktarları:

Açıklanan asgari ücret üzerinden 2011 yılına ilişkin hesaplanan asgari geçim indirimi 2011 bilgileri aşağıdadır.

Asgari Geçim İndirimi 2011 Tablosuna ulaşmak için tıklayınız
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2011 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(Asgari ücret; 2011 yılı için aylık brüt 796,50 TL olarak dikkate alınmıştır)
ÜCRETLİNİN MEDENİ
DURUMU
AYLIK TUTAR
BEKAR
59,74
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
59,74
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU
68,70

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU
77,66

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU
83,63

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU
89,61

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
71,69

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
80,65

EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU
89,61

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU
95,58

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU
101,55

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 2011

2010 Asgari Ücret (Asgari Ücret 2010)
2011 Asgari Ücret (Asgari Ücret 2011)

Asgari ücret, 1 Temmuz 2010′dan itibaren, 16 yaşından büyükler için brüt 760,50, net 599,12 lira, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 648, net 518,58 lira olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti tespit etti.

Buna göre, asgari ücret, 16 yaşından büyükler için 1 Temmuz 2010′dan itibaren brüt 760,50, net 599,12 lira olarak belirlendi.

Asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 648, net 518,58 lira olarak tespit edildi.

2011 Yılı Asgari Ücret, (01 Ocak 2011 – 30 Haziran 2011)
2010 Yılı Asgari Ücret
(01 Temmuz 2010 – 31 Aralık 2010)

01.07.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında (AYLIK ASGARİ ÜCRET);
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için): 760,50 TL
2010 Asgari Ücret Net, Neti (16 yaşından büyükler için): 599,12 TL

2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için): 648 TL
2010 Asgari Ücret Net, Neti (16 yaşından doldurmamışlar için): 518,58 TL

01.07.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında (GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET);
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için): 25.35 TL
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için): 21.60 TL

2010 ASGARİ ÜCRET (2. DÖNEM) / ASGARİ ÜCRET 2010 (2. DÖNEM)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2010-31.12.2010 Dönemi)

16 Yaşından Büyükler
16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret
760,50 TL
648,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı
106,47 TL
90,72 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
7,61 TL
6,48 TL
Gelir Vergisi Matrahı
646,43 TL
550,8 TL
Gelir Vergisi
96,96 TL
82,62 TL
Damga Vergisi
5,02 TL
4,28 TL
Kesintiler Toplamı
216,06 TL
184,1 TL
Net Ücret
544,44 TL
463,9 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz) *
54,68 TL
54,68 TL
Asgari Ücretten Net Ele Geçen
599,12 TL
518,58 TL

NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER

(01.07.2010-31.12.2010 Dönemi)

Brüt Asgari Ücret
760,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

106,47 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)

7,61 TL
Damga Vergisi (% 0,6)

-
Kesintiler Toplamı
114,08 TL
Net Ücret

646,42 TL

Asgari ücret, 2011 ‘den itibaren, 16 yaşından büyükler için brüt, net lira, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt, net lira olarak belirlendi. Asgari Ücret 2011 Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti tespit etti. Buna göre, asgari ücret, 16 yaşından büyükler için 1 Ocak 2011 ‘den itibaren brüt, net lira olarak belirlendi.

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) *
*Damga Vergisi oranı 2010 yılında binde 6,6 olmuştur .29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %10 oranında artırılmıştır.(Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6))

**Asgari geçim indirimi miktarları değiştiğinde net ele geçen miktarlarda değişir.
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için 65,61 alabilirsiniz.çalışmayan eş ve 1 çocuk için 73,81 çalışmayan eş ve 2 çocuk için 82,01 ,çalışmayan eş ve 3 çocuk için 87,48 alabilirsiniz .Yıl içinde asgari ücretlerde meydana gelen değişiklikler asgari geçim indirimine yansıtılmaz.

2010 yılı ikinci altı ay için net ele geçen (01.07.2010-31.12.2010)

ASGARİ ÜCRET
760,50
(-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14)
106,47
(-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1)
7,61
(-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 )
96,96
(-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6)
5,02
(+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)
54,68
ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN
599,12

01.07.2010-31.12.2010 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
(Tehlike sınıf ve derecesine göre Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %1 alınmıştır)*

ASGARİ ÜCRET
760,50
(+)SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)
148,30
(+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2
15,21
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ*
924,01

Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruşun üzerindeki değerler bir Kuruşa tamamlanmış olup, yarım Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

2009 ASGARİ ÜCRET (2. DÖNEM) / ASGARİ ÜCRET 2009 (2. DÖNEM)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2009-31.12.2009 Dönemi)

16 Yaşından Büyükler
16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret
693,00 TL
589,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı
97,02 TL
82,53 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
6,93 TL
5,90 TL
Gelir Vergisi Matrahı
589,05 TL
501,07 TL
Gelir Vergisi
88,36 TL
75,16 TL
Damga Vergisi
4,16 TL
3,54 TL
Kesintiler Toplamı
196,47 TL
167,13 TL
Net Ücret
496,53 TL
422,37 TL

ASGARİ ÜCRET TE İŞVEREN KATKISI

(01.07.2009-31.12.2009 Dönemi)

Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5)

135,14 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)

13,86 TL
Toplam İşveren Katkısı

149,00 TL

KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER

(01.07.2009-31.12.2009 Dönemi)

Brüt Asgari Ücret
693,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

97,02 TL
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)

6,93 TL
Damga Vergisi (% 0,6)

-
Kesintiler Toplamı
103,95 TL
Net Ücret

589,05 TL

2009 ASGARİ ÜCRET (1. DÖNEM) / ASGARİ ÜCRET 2009 (1. DÖNEM)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi)

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

666,00 TL

567,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

93,24 TL

79,38 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

6,66 TL

5,67 TL

Gelir Vergisi Matrahı

566,10 TL

481,95 TL

Gelir Vergisi

84,92 TL

72,29 TL

Damga Vergisi

4,00 TL

3,40 TL

Kesintiler Toplamı

188,82 TL

160,74 TL

Net Ücret

477,18 TL

406,26 TL

ASGARİ ÜCRET TE İŞVEREN KATKISI

(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi)

Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5)

129,87 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)

13,32 TL

Toplam İşveren Katkısı

143,19 TL

KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER

(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi)

Brüt Asgari Ücret
666,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

93,24 TL

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)

6,66 TL

Damga Vergisi (% 0,6)

-

Kesintiler Toplamı
99,09 TL

Net Ücret

566,10 TL

2008 ASGARİ ÜCRET (2. DÖNEM) / ASGARİ ÜCRET 2008 (2. DÖNEM)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.07.2008 – 31.12.2008 DÖNEMİ

16 Yaşından büyükler

16 Yaşından küçükler

Brüt Ücret

638,70 YTL

540,60 YTL

SSK Primi İşçi Hissesi

89,42 YTL

75,68 YTL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.

6,39 YTL

5,41 YTL

Gelir Vergisi Matrahı

542,89 YTL

459,51 YTL

Gelir Vergisi

81,43 YTL

68,93 YTL

Damga Vergisi

3,83 YTL

3,28 YTL

Kesintiler Toplamı

181,07 YTL

153,26 YTL

Net Ücret

457,63 YTL

387,34 YTL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.07.2008 – 31.12.2008)

SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5)

124,55 YTL

İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2)

12,77 YTL

Toplam İşveren Katkısı

137,32 YTL

KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER

(01.07.2008 – 31.12.2008)

Brüt Ücret (Asgari Ücret)

638,70 YTL

SSK Primi İşçi Hissesi (% 14)

89,42 YTL

İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1)

6,39 YTL

Damga Vergisi (% 0,6)

-

Kesintiler Toplamı

95,81 YTL

Net Ücret

542,89 YTL

2008 ASGARİ ÜCRET (2. DÖNEM) / ASGARİ ÜCRET 2008 (2. DÖNEM)

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2008 – 30.06.2008)

16 Yaşından büyükler

16 Yaşından küçükler

Brüt Ücret

608,40 YTL

515,40 YTL

SSK Primi İşçi Hissesi

85,18 YTL

72,16 YTL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.

6,08 YTL

5,15 YTL

Gelir Vergisi Matrahı

517,14 YTL

438,09 YTL

Gelir Vergisi

77,57 YTL

65,71 YTL

Damga Vergisi

3,65 YTL

3,09 YTL

Kesintiler Toplamı

172,48 YTL

146,11 YTL

Net Ücret

435,92 YTL

369,29 YTL

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.01.2008 – 30.06.2008)

SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5)

118,64 YTL

İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2)

12,17 YTL

Toplam İşveren Katkısı

130,81 YTL

KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER

(01.01.2008 – 30.06.2008)

Brüt Ücret (Asgari Ücret)

608,40 YTL

SSK Primi İşçi Hissesi (% 14)

85,18 YTL

İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1)

6,08 YTL

Damga Vergisi (% 0,6)

-

Kesintiler Toplamı

91,26 YTL

Net Ücret

517,14 YTL

Konu İle İlgili Kelimeler: asgari ücret 2011 net, asgari ücret 2011, asgari ücret 2011 2 dönemDurma Sende Bir Yorum Yaz Fikrini Paylaş !

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Copyright © 2011 ~ Bilgicik.net Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanmasını istemediğiniz bir yazı & içerik, reklam veya öneri, şikayet gibi konuları iletişim bölümümüzden bizlere yazabilirsiniz.
Reklam Gizlilik Politikası